ליאורה חוברה

כניסה למערכת הניהול

מטרת הטבע היא התקדמות והתפתחות של החיים

~ וואלאס .די. וואטלס ~